UPLATA NA ŽIRO RAČUNE

Neophodnu pomoć životinjama možete donirati uplatom na račun Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

  • BROJ ŽIRO RAČUNA VETERINARSKOG FAKULTETA
    840-1825666-41
  • POZIV NA BROJ
    2014-5
  • PRIMALAC
    Fakultet veterinarske medicine Beograd, Bulevar oslobođenja broj 18